Prohlížením těchto stránek souhlasíte s používáním souborů cookies ROZUMÍM více informací
Kdyby tu každý návštěvník přidal několik zkratek, brzy bychom tu našeli téměř vše. Zkus to tedy právě ty a pomoz rozšířit slovník!Chemické značky

Mělo by se jednat o kompletní periodickou soustavu prvků doplněnou o rok objevu daného chemického prvku.

značkalatinskyprvekkdy byl objeven
Ac2)actiniumaktiniumroku 1899
Am2)americiumamericiumroku 1944
Sb2)stibiumantimonve starověku
Ar2)argonumargonroku 1894
As2)arsenicumarsenve středověku
At2)astatiumastatroku 1940
Ba2)baryumbaryumroku 1774
Bk2)berkeliumberkeliumroku 1950
Be2)berylliumberylliumroku 1797
Bi2)bismuthumbismutve starověku
Bh2)bohriumbohriumroku 1981
B2)borumborroku 1808
Br2)bromumbromroku 1826
Ce2)ceriumcerroku 1803
Cs2)caesiumcesiumroku 1860
Sn2)stannumcínve starověku
Cm2)curiumcuriumroku 1944
Ds2)darmstadtiumdarmstadtiumroku 1994
K2)kaliumdraslíkroku 1807
Db2)dubniumdubniumroku 1970
N2)nitrogeniumdusíkroku 1772
Dy2)dysprosiumdysprosiumroku 1886
Es2)einsteiniumeinsteiniumroku 1952
Er2)erbiumerbiumroku 1843
Eu2)europiumeuropiumroku 1901
Fm2)fermiumfermiumroku 1952
Fl2)fleroviumflerovium**roku 1999
F2)fluorumfluorroku 1886
P2)phosphorusfosforroku 1669
Fr2)franciumfranciumroku 1939
Gd2)gadoliniumgadoliniumroku 1880
Ga2)galliumgalliumroku 1875
Ge2)germaniumgermaniumroku 1886
Hf2)hafniumhafniumroku 1923
Hs2)hassiumhassiumroku 1984
He2)heliumheliumroku 1868
Al2)aluminiumhliníkroku 1825
Ho2)holmiumholmiumroku 1879
Mg2)magnesiumhořčíkroku 1775
Cl2)chlorumchlorroku 1774
Cr2)chromiumchromroku 1797
In2)indiumindiumroku 1863
Ir2)iridiumiridiumroku 1802
I2)iodumjodroku 1811
Cd2)cadmiumkadmiumroku 1817
Cf2)californiumkaliforniumroku 1950
Co2)cobaltumkobaltroku 1735
Cn2)coperniciumkopernicium**roku 1996
Kr2)kryptonkryptonroku 1898
Si2)siliciumkřemíkroku 1823
O2)oxygeniumkyslíkroku 1774
La2)lanthanumlanthanroku 1839
Lr2)laurentiumlawrenciumroku 1961
Li2)lithiumlithiumroku 1817
Lv2)livermoriumlivermorium**roku 2001
Lu2)lutetiumluteciumroku 1907
Mn2)manganummanganroku 1774
Cu2)cuprumměďve starověku
Mt2)meitneriummeitneriumroku 1982
Md2)mendeleviummendeleviumroku 1955
Mo2)molybdaenummolybdenroku 1778
Nd2)neodymiumneodymroku 1885
Ne2)neonneonroku 1898
Np2)neptuniumneptuniumroku 1940
Ni2)niccolumniklroku 1751
Nb2)niobiumniobroku 1801
No2)nobeliumnobeliumroku 1958
Pb2)plumbumolovove starověku
Os2)osmiumosmiumroku 1803
Pd2)palladiumpalladiumroku 1803
Pt2)platinumplatinaroku 1738
Pu2)plutoniumplutoniumroku 1940
Po2)poloniumpoloniumroku 1898
Pr2)praseodymiumpraseodymroku 1885
Pm2)promethiumpromethiumroku 1938
Pa2)protactiniumprotaktiniumroku 1917
Ra2)radiumradiumroku 1898
Rn2)radonradonroku 1900
Re2)rheniumrheniumroku 1924
Rh2)rhodiumrhodiumroku 1803
Rg2)roentgeniumroentgeniumroku 1994
Hg2)hydrargyrumrtuťve starověku
Rb2)rubidiumrubidiumroku 1861
Ru2)rutheniumrutheniumroku 1844
Rf2)rutherfordiumrutherfordiumroku 1964
Sm2)samariumsamariumroku 1879
Sg2)seaborgiumseaborgiumroku 1974
Se2)seleniumselenroku 1817
S2)sulphursírave starověku
Sc2)scandiumskandiumroku 1879
Na2)natriumsodíkroku 1807
Sr2)strontiumstronciumroku 1790
Ag2)argentumstříbrove starověku
Ta2)tantalumtantalroku 1802
Tc2)technetiumtechneciumroku 1937
Te2)telluriumtellurroku 1782
Tb2)terbiumterbiumroku 1843
Tl2)thalliumthalliumroku 1861
Th2)thoriumthoriumroku 1828
Tm2)thuliumthuliumroku 1879
Ti2)titaniumtitanroku 1791
C2)carboneumuhlíkve starověku
U2)uraniumuranroku 1789
V2)vanadiumvanadroku 1830
Ca2)calciumvápníkroku 1808
H2)hydrogeniumvodíkroku 1766
W2)wolframiumwolframroku 1781
Xe2)xenonxenonroku 1898
Yb2)ytterbiumytterbiumroku 1878
Y2)yttriumyttriumroku 1794
Zn2)zincumzinekve starověku
Zr2)zirconiumzirkoniumroku 1789
Au2)aurumzlatove starověku
Fe2)ferrumželezove starověku


Některé zkratky a spojení byla použita z veřejné encyklopedie Wikipedia. Taková spojení jsou označena horním indexem s číslem označující původní zdroj. Původní zdroj a licenci najdete na této stránce.